Loterie

Loterie

Holding SYNOT je uznávaným a respektovaným uskupením společností a patří mezi nejvýznamnější hráče především v loterijním průmyslu. V tomto segmentu zaujímá přední příčky a je označován jako jeho technologický leader. Díky spolupráci s předními světovými dodavateli na český i zahraniční loterijní trh pravidelně uvádí zajímavé novinky, které se setkávají s kladnou odezvou u zákazníků.

 

Průmysl zábavy, her a sázek vždy byl a nadále zůstává hlavním směrem podnikání holdingu. Díky značné konkurenci v tomto oboru bylo důležité odlišit se a najít vlastní cestu. Proto se holding již od počátku soustředil na využití možností, které nabízejí nejnovější technologické trendy, díky nimž je možné nabídnout trhu něco nového a originálního.  

V naplnění této strategie sehrálo klíčovou roli zavádění pokročilých on-line technologií. Tento krok umožnil uvést na trh několik novinek, které loterijní činnost a sázení značně zprůhledňují a přibližují standardům, jaké jsou obvyklé v západní Evropě; zároveň inovace zákazníkům přináší nová vylepšení a více možností.

Holding SYNOT byl jedním z prvních, kdo přišel na český a slovenský trh s on-line řešením. Provoz videoloterijních terminálů byl v České republice zahájen v listopadu 2004, na slovenský trh jsme s prvními terminály vstoupili v květnu roku 2006. Výsledky a zkušenosti získané za dobu provozu videoloterijních systémů nás utvrdily v tom, že se pohybujeme správným směrem.

Česká republika

Česká republika

Prodejem, provozem a pronájmem loterijních zařízení se zabývá několik společností holdingu, které nabízejí špičkové produkty a služby. Ty dokáží přizpůsobit přání klienta a především platné legislativě všech evropských zemí. Přirozeným důsledkem kooperace je status značky SYNOT coby lídra trhu v oblasti loterijních zařízení a neutichající poptávka ze strany zákazníků.

Slovensko

Slovensko

Na Slovensku působí holding SYNOT v oblasti loterijního průmyslu prostřednictvím dvou společností. Jedná se o společnosti SYNOT W Slovakia, s. r. o. a společnost SYNOT TIP, s.r.o.