SPELOS: Starostové žádají pražský magistrát - chceme změnu v přerozdělování loterní daně!

SPELOS: Starostové žádají pražský magistrát - chceme změnu v přerozdělování loterní daně!

Starostové městských částí se začínají hlásit o peníze, které jejich obvodům náleží. SPELOS je jednoznačně na jejich straně. Zástupci tohoto sdružení totiž dlouhodobě upozorňují na to, že přirozenými adresáty prostředků z loterní daně jsou právě městské části.

A je to logické - mají totiž na svém území umístěna herní zařízení v rámci provozoven, resp. sportovní kluby a charitativní projekty, jež jsou historicky na těchto penězích závislé.

Množí se však případy, kdy si většinu, popř. větší část těchto prostředků chtějí nechat jednotlivé magistráty pro své rozpočty. Proti tomuto systému se nyní začínají ozývat někteří starostové jednotlivých městských částí, především v Praze. Potvrzuje to text, který pod názvem "Starostové žádají změnu v přerozdělování peněz z hazardu a peníze do školství" na svých webových stránkách zveřejnila Praha 6 (část textu uvádíme níže):

 Starostové pražských městských částí 1–22 žádají hlavní město Praha o dvě zásadní věci: stanovit jiný klíč přerozdělování peněz vybraných z hazardu a loterií, a také o přednostní financování regionálního školství.

"Navrhujeme vyzvat hlavní město Praha, aby revokovalo usnesení o rozdělení peněz vybraných z hazardu a loterií. Tak, aby si městské části svéprávně rozdělovaly polovinu peněz dle vlastního uvážení nejen do sportu, ale i do dalších oblastí," cituje starostka MČ Praha 6 Marie Kousalíková z usnesení starostů. Ti také vyzývají město, aby městským částem co nejdříve sdělilo, jakým způsobem bude dál pokračovat v úpravě stávající vyhlášky týkající se rozdělování peněz.

Starostové mimo jiné žádají, aby při přijímání zásadních rozhodnutí hl. m. Prahy, vždy předcházelo souhlasné předjednání s městskými částmi.