SPELOS: Peníze z herního průmyslu patří městským částem, v nichž jsou loterie provozovány

SPELOS: Peníze z herního průmyslu patří městským částem, v nichž jsou loterie provozovány

SPELOS zásadně nesouhlasí s postupem Magistrátu města Brna. Ten totiž odmítá rozdělit mezi jednotlivé městské části finanční prostředky, které jim náleží! Jedná se o daně z herního průmyslu.

„Považuji za fatální chybu situaci, kdy se Magistrát rozhodnul, že si letos ponechá veškeré prostředky z loterií pro sebe. Přirozenými adresáty jsou totiž městské části, na jejichž území herní průmysl loterie provozuje, případně sportovní kluby či charitativní a jiné organizace, které jsou na těchto penězích závislé. Zákonodárce přece v důvodové zprávě k novele zákona jednoznačně stanovil, kam mají odvody směřovat,“ uvádí Petr Vrzáň, výkonný ředitel SPELOS.

Tzv. pevná sazba loterní daně ve výši 55 Kč denně za herní místo totiž nahradila místní poplatek, který také náležel jednotlivým městským částem, které jej vybíraly a spravovaly.

Primátor města Brna, Roman Onderka, však navzdory tomu tvrdí, že loňské přerozdělování peněz městským částem bylo jen jakýmsi mimořádným příjmem, který se v roce 2013 již nebude opakovat.

„Jsme toho názoru, že tento příjem má být příjmem pravidelným a plyne to také z logiky věci. Jednotlivé městské části, které provoz loterií na svém území nezakázaly, totiž mohou tyto prostředky využít na nejrůznější lokální prospěšné účely a projekty. Současně mají daleko blíže k subjektům a jednotlivcům, kteří tyto prostředky potřebují,“ doplnil Vrzáň.

SPELOS proto v záležitosti přerozdělování těchto prostředků jednoznačně stojí na straně starostů městských částí a vyzývá Magistrát města Brna ke spravedlivému přerozdělení těchto peněz.